Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nivå 3

NIVÅ 3

  1. Etabler kontakt med flere andre tjenester i kommunen, foreldre og barn/elev for å løse utfordringene. Koordinator kobles på for at familien har en fast å forholde seg til. De har ansvar for å kalle inn relevante deltagere til møtene.
  2. Planlegg gjennomføring og evaluering av tiltakene:

I samråd med foreldre og barnet/ungdommen planlegges hvilke tiltak som skal iverksettes. Målsettinger og ansvarsområder fordeles og det legges en plan for evaluering.

Bruk gjerne skjema målsetting og beskrivelse av tiltak i modellen.

  1. Gjennomfør innsatsene:
  2. Evaluer innsatsene:

Tiltakene evalueres jevnlig med bakgrunn i satte målsettinger. Barnet/ ungdommens perspektiv, samt foreldrenes perspektiv skal komme tydelig frem i evalueringen. Evalueringen består også av en faglig vurdering gjort av de ulike hjelpetjenestene som samarbeider med familien.

  1. Avklar om innsatsene skal endres, videreføres eller avsluttes:

Ta utgangspunkt i evalueringen. Beslutningen tas i møte sammen med foreldrene.

 

Publisert