Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nivå 2

NIVÅ 2

  1. Etabler kontakt med annen tjeneste:

Når det er flere enn en tjeneste inne i forhold til familien, opprettes stafettlogg (om foreldrene samtykker til dette). Det skal også holdes jevnlige samarbeidsmøter, som stafettholder innkaller til (se rutine i modellen).

  1. Planlegg gjennomføring og evaluering av tiltakene:

I samråd med foreldre og barnet/ungdommen planlegges hvilke tiltak som skal iverksettes. Målsettinger og ansvarsområder fordeles og det legges en plan for evaluering.

Bruk gjerne skjema målsetting og beskrivelse av tiltak i modellen.

  1. Gjennomfør innsatsene:
  2. Evaluer innsatsene:

Tiltakene evalueres jevnlig med bakgrunn i satte målsettinger. Barnet/ ungdommens perspektiv, samt foreldrenes perspektiv skal komme tydelig frem i evalueringen. Evalueringen består også av en faglig vurdering gjort av de ulike hjelpetjenestene som samarbeider med familien.

  1. Avklar om innsatsene skal endres, videreføres eller avsluttes:

Ta utgangspunkt i evalueringen. Beslutningen tas i møte sammen med foreldrene. Fortsetter innsatsen i samme tjeneste, starter man på steg 2, nivå 2. Det vurderes om det er behov for å koble på barneverntjenesten.

Publisert