Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner, grupper og enkeltpersoner i Marker kommune som driver arbeid som beskrevet i innledningen, som er til beste, og av interesse, for allmenheten.

Søknadsfrist

 • Søknader behandles fortløpende
 • Søknad og arrangementsdato må være innenfor samme kalenderår

Krav

 • Arrangementet må være et arrangement, som beskrevet i innledningen
 • Arrangementet må avholdes i Marker kommune
 • Arrangementet skal være åpent for alle
 • Arrangementer for barn og unge skal være rusfrie
 • Digitalt søknadsskjema skal benyttes, og søknaden må sendes senest 3 uker før arrangementet avholdes
 • Søknaden krever planer og budsjett for arrangementet

Hva gis det ikke støtte til

 • Kommersielle, religiøse, politiske, eller lukkede arrangementer
 • Kultur- og fritidsaktiviteter tilknyttet skole og andre offentlige virksomheter
 • Kurs, seminarer og reisevirksomhet

Nyttige tips

 • Mangelfull/ufullstendig søknad behandles ikke
 • Tilskuddssum kan variere avhengig av arrangement og søknad
 • Ved store kultur-,  idrett-, og friluftsarrangementer som tiltrekker seg besøkende utenfra, må søknaden løftes fram for politisk behandling

Ved en eventuell tildeling

Markedsføring/aktivitetskalender

 • Den som har mottatt tilskudd skal synliggjøre Marker kommune som har gitt midler til arrangementet
 • Søkere oppfordres til å legge inn arrangementet i Visit Indre Østfold sin kulturkalender. Den er gratis å bruke.

Rapport/regnskap

 • Innvilgelse av søknad medfører krav om rapportering og regnskap
 • Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av arrangementet, antall publikummere, en enkel evaluering og regnskap
 • Innsendelse skal skje senest 6 uker etter avholdt arrangement
 • Det sendes til post@marker.kommune.no og merkes med Rapport/regnskap- Arrangementstilskudd