Hytterenovasjon i vintersesongen

I vintersesongen midten av oktober 2019 til midten av mars 2020 henter IØR avfall på oppkall, dvs. at dere må gi beskjed når beholderne begynner å bli fulle. Det er generelt ikke så mye belegg på hyttene om vinteren, og det trengs ikke tømmes så ofte som i sommersesongen. Men når dere da sier fra til IØR, så kommer de og tømmer avfallet.  Framkommeligheten må være god, dvs. brøytet, måket og strødd både vei, snuplass og rundt beholderene.

Kildesortering, hytterenovasjon

• Pga. hygiene har IØR ikke tilbud om egen henting av matavfall fra hytter. Matavfallet skal derfor legges i beholder merket restavfall. Ta kontakt med IØR om det er et spesielt ønske om å sortere ut matavfallet.

• Restavfall, glass-/metallemballasje, papp/papir skal i merkede beholdere. Plastemballasje skal i merkede beholdere/utleverte sekker.