Vi utfører;

  • Kartleggingssamtale og vurderingsbesøk
  • Opptrening av funksjons- og mestringsnivå
  • Tilrettelegging av aktiviteter og omgivelser
  • Samarbeid med blant annet kommunens øvrige tjenestetilbud, spesialisthelsetjenesten og NAV hjelpemiddelsentral
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid
  • Deltakelse i planarbeid og tjenesteutvikling i kommunen
  • Trening, aktivitet og tilrettelegging ved rehabiliteringsopphold på Marker bo og servicesenter
  • Hørselskontakt 
  • Synskontakt