Utlånsregler

Utlån 

  • Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. 
  • Meld fra om endringer i kontaktopplysninger så snart som mulig. 
  • Lånetiden kan som regel forlenges dersom ingen andre har reservert materialet. Hvis du ikke ønsker å gjøre dette selv, ta kontakt med personale på biblioteket. 
  • Du kan selv forlenge lånetid og reservere materiale ved å logge inn med brukernavn og pinkode. Brukernavnet er nummeret på lånekortet, og har du et nasjonalt lånekort skal N foran tallene også tastes. 
  • Materiale lånt fra andre bibliotek må bibliotekets ansatte fornye hos eierbibliotek. Det kan derfor ta litt tid før du får beskjed om forlengelse av lån lar seg gjøre eller ikke.  
  • Tapt eller skadet materiale må erstattes. 
  • Bibliotekansatte har taushetsplikt. 
     

Ordensregler

Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets ordensreglement samt alminnelige regler for god oppførsel. Personalet vil i første omgang gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne. Dersom en slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket. 
Personer som opptrer truende eller på noen annen måte er til sjenanse for personalet og det øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc. kan vises bort fra biblioteket. 
Det er ikke tillatt å ta med hunder inn, med unntak av førerhund. 
Disse reglene gjelder også i ubemannet tid. Hvis reglene ikke overholdes, kan låner utelukkes fra meråpent, selvbetjent bibliotek. 
For alles trivsel ber vi om at reglene overholdes.