Under krigen 1940-1945 var det mange som måtte flykte til Sverige. En rekke av fluktrutene gikk over Marker. Mange her i bygda var aktive som flyktningeloser og kurerer.

Gjennom en årrekke har Rødenes IL arrangert flyktningmarsjen 2. søndag i september. Med utgangspunkt fra Skogstad gård i Rødenes går man to av flyktningrutene, én mot Sverige og en annen tilbake.

I 1999 ble det utgitt et kart for grenseområdene i Rødenes og på svensk side med noen av flyktningerutene inntegnet. 
Enkelte av disse stiene er merket opp, og flere vil bli merket etter hvert.

Informasjonstavler om disse rutene er satt opp både i Rødenes og Øymark. Minnestein over flyktninglosen Ole Borås (1899-1944) er reist ved Rv 21 ved Kroksund mølle i Rødenes.

Adkomst: Informasjonstavler ved Nordre Opsal, Svendsbykrysset, Skogstad, Sukken i Rødenes øst og ved Buer-krysset i Øymark vil bli satt opp 2001/2002.

Litteratur: Marker historielags årsskrift 1985: Okkupasjonstiden Grete Brustad Nilsen: På flukt gjennom Marker. Om flyktninge- og kurértrafikken 1940 - 1945. 2000.