Fritidstilbud:
Blant annet  Klubb, bingo, bowling etc.
 

Tunet Dagsenter.
Tunet dagsenter ligger idyllisk til på Ørjetun, ca 1 km fra Ørje sentrum mot Damholtet.

Tunet dagsenter skal gi  utviklingshemmede personer en meningsfylt dag som skal fremme en individuell utvikling utfra den enkeltes forutsetning.