Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forskning, utvikling og innovasjon

Helse- og omsorgstjenesteloven gir kommunene plikt til å drive med forskning.
Samhandlingsutvalget ønsker å formidle hva som  skjer i Østfold innen forskning, utvikling og innovasjon.

Særlig er det ønskelig å ha fokus på samhandlingsforskning og forskning i skjæringspunktet mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Med samhandlingsforskning menes i denne sammenheng forskning som understøtter samhandlingsreformens intensjoner.   Mer informasjon,  se Sykehuset Østfold - Forskning og innovasjon.
 

Sist oppdatert 22. februar 2024