Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Introduksjonstilbud for innvandrere

Oppdatert 26. juni 2020

Målet med å delta i introduksjonsprogram er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Fra og med 1. september 2004 er introduksjonsloven en obligatorisk ordning for alle kommuner.

Målgrupper

Personer med følgende oppholdsgrunnlag etter utlendingsloven omfattes av introduksjonsordningen, hvis de er nyankomne og har behov for grunnleggende kvalifisering:

  • asyl
  • overføringsflyktninger
  • personer med kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon
  • personer som er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl
  • familiemedlemmer til de ovennevnte gruppene

Disse gruppene har både rett og plikt til å delta i et helårig introduksjonsprogram på fulltid.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker

Kontakt

NAV Marker
Telefon 55 55 33 33