Tema for samtalen

Vi gir informasjon og veiledning om aktuelle temaer som det kan være greit for deg å ha kjennskap til. Vi ønsker å kartlegge din bolig, sammen med deg, for å kunne gi deg råd og veiledning om fallforebyggende tiltak. Under kartleggingen vil vi også gjennomgå en sjekkliste vedrørende brannsikkerhet. 

Aktuelle temaer for samtalen: 

  • Bolig
  • Fallforebygging
  • Brannforebygging
  • Aktiviteter i hverdagen
  • Sosialt nettverk
  • Hjelpemidler
  • Frivillighet
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester

Pårørende kan gjerne være tilstede under besøket dersom du ønsker det. 

Besøket er frivillig og gratis.