For at vi skal kunne gjøre en god jobb er det viktig at du hjelper oss slik at brøytebilen kommer frem. 

Som huseier og bilist har du et ansvar for å hjelpe til slik at det er framkommelig på offentlig vei. 

Husk: brannbilen, ambulansen og politibilen må komme fram.

Hjelp brøytebilen frem:

  • Ikke sett bilen slik at den hindrer brøytebilen – og husk at brøytebilen er bred og trenger god plass.
  • Du skal ikke legge snø på offentlig vei eller fortau.
  • Du må fjerne busker og trær på din eiendom hvis de henger ut i kjørebanen eller fortauet.

Eget ansvar for brøyting og snørydding:

  • Som gårdeier i sentrum har du ansvar for å rydde fortau for is og snø, samt å strø glatt fortau utenfor egen eiendom. Dette står i politivedtektene.
  • Alle huseiere må sørge for at det ikke oppstår fare for takras eller fallende istapper.
  • Du må selv fjerne snø fra brøyting som havner på din private avkjørsel.
  • Du må fjerne snø slik at det mulig for renovasjonsmannskapene å komme frem til søppeldunkene på eiendommen din.
  • Du må ikke sette søppeldunkene slik at de hindrer brøytingen.
  • Du må brøyte din egen utkjørsel slik at det er god sikt for deg selv og andre som kjører forbi.

Strøing

Kommunen har dessverre ikke kapasitet til å strø overalt hver gang det er glatt.