Brukermanual.

KART OG REGULERINGSPLANER – KOMMUNENS HJEMMESIDE.

  1. Gå inn på lenke over - Søkbart kart for Indre Østfold
  1. Søk på eiendom (gnr./bnr.) i søkefeltet.
  1. Alle aktuelle eiendommer vil da komme opp i en egen infoboks.
  1. Gå inn på den knappen nederst i bildet som heter kartutvalg.  (Til høyre for teksten situasjonskart).  Her kommer det opp diverse informasjon i en egen infoboks.  Blant annet regulerings- og kommuneplaner.
  1. Klikk på feltet som heter plan.  Det kommer da opp regulerings- og kommuneplaner for hele Indre Østfold til høyre på skjermen.  Kartet som ligger på skjermen må zoomes inn til riktig område eller kommune.

Her kan +/- knapper på informasjonslinjen nederst i skjermbildet benyttes.Det kommer da opp en tekstboks med glidebryter som settes til aktuelt område.For eksempel kommune.

  1. Klikk deretter på aktuelt planområde, eiendom eller planformål.  Det kommer da opp en tekstboks med informasjon om det aktuelle området i planen.
  1. Webplan. (nederst i infoboksen).  Ved å klikke på webplan framkommer informasjon om planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse.  Her finnes det detaljert informasjon om aktuelle reguleringsplaner.

På samme måte som nevnt ovenfor finnes det annen informasjon om arealer i kartbasen.  Dette kan være for eksempel verneområder, naturområder, grusforekomster mm.  Slik informasjon vil variere fra kommune til kommune.

 

Du kan nå også laste ned kartapplikasjoner for mobil og nettbrett

Kommunekart - detaljert kart på din mobiltelefon: 
Google Play/Android) -  App store/iPhone

 

Andre kart:

Det finnes flere ulike digitale kart og karttjenester som dekker Marker og som er tilgjengelig for publikum via internett. Under har vi lagt ut noen lenker til de mest aktuelle.

Google earth
Norge i bilder
Norgeskart - Statens kartverk
Statens kartverk
Turkart Østfold
Vis veg
Gårdskart, skog og landbruk