Registrering av feil på kommunal vei:

Teknisk vakt, tlf. 92 42 33 20 (døgnbemannet)

Servicetorget, tlf. 69 81 05 00, kl. 08.00 - 15.00 på hverdager.

 

Fylkesveier, Viken fylkeskommune

Riksveier og E-18 meldes fra til Statens vegvesens kontaktskjema eller

Statens vegvesen pr tlf 22 07 30 00