Vi samarbeider tett med andre kommunale tjenester som skole, helsestasjon, barnevern og fastlegene for å få en tverrfaglilg tilnærming, dersom det er nødvendig.

Spesialhelsetjenesten for barn og unge, BUPP, kan også være en del av dette samarbeidet. 

Henvisning til tjenesten kan skje via fastlege eller ved å bruke dette skjemaet for egenhenvisning: Henvisningsskjema barn og unge

Skjemaet kan sendes til "Avd. Psykisk helse og rus i Marker, Postboks 114, 1871 Ørje".