Drivkraft for næringsliv og virksomheter
Miljøfyrtårnsertifisering har vist seg for mange kommuner å være en drivkraft til å engasjere næringsliv og virksomheter på å gjøre om på rutiner og forbedre sitt arbeidsmiljø og nærmiljø på en inspirerende måte.

Miljøområdene
Områdene hvor det jobbes med forbedring er:

 

  • Informere om miljø til ansatte og virksomhetens forbindelser
  • Energisparing
  • Kildesortering
  • Miljøvennlig renhold
  • Miljøvennlig innkjøp
  • Transport
  • Forebygging av ulykker og skade.
  • Bedre arbeidsmiljø m.m.

Eksempel fra barnehagene
I barnehager har dette for eksempel ført til at matavfall og hageavfall komposteres og at miljøpedagogikk og natur er i fokus. Virksomhetene driver også en utstrakt kildesortering. I tillegg benytter barnehagene kollektive transportmidler, de unngår å kjøpe inn engangsmateriell og de har igangsatt en rekke energisparende tiltak. Dessuten dyrker enkelte av de de litt egne grønnsaker. På flere av disse tiltakene deltar ungene, og de lærer gode miljøholdninger i allerede ung alder. Sertifiseringskrav
Virksomheter som ønsker å bli et miljøfyrtårn må gå opp til en miljøeksamen. Da har de på forhånd hatt en en miljøgjennomgang og sammen med en godkjent miljøkonsulent skreivet en rapport som er prøvet i forhold til både generelle bransjekrav og spesielle bransjekrav.

Hvordan bli en Miljøfyrtårn-kommune?
Det utpekes én person som skal være Miljøfyrtårnansvarlig i kommunen
Ta kontakt med kommuner i regionen for å samarbeide om Miljøfyrtårn
Kommunen må ta ansvar for at det finnes tilstrekkelig sertifisørkapasitet i regionen. Sertifisørkurs holdes 2-3 ganger pr år
Kommunen oppfordres til å kontakte konsulentmiljøet i regionen og informere om konsulentkurs – holdes 3-4 ganger pr år.
Kommunen bør være en pådriver i forhold til samlinger for og kontakt med Miljøfyrtårn-virksomheter i kommunen/regionen.
Miljøfyrtårn har mer informasjon om hva er et Miljøfyrtårn?