Utfordringer du ser og legger merke til kan være:

plutselig endret adferd

de trives ikke i barnehage eller på skole

de har vansker med å få venner og holde på venner

dårlig matlyst eller usunt kosthold

at de mobber eller plager andre

at de har utfordringer med å gjøre seg forstått

at de ikke har ferdigheter som jevngamle har (kle på seg, bruke toalett, sykle, mm.)

Det kan også være foreldre som gjør oss bekymret

de endrer plutselig adferd, de kan bli lett irriterte

vi ser de sjelden i barnhagen eller på skolen (hente, levere, samtaler, møter)

de kommer ikke til avtalene

foreldrene virker likegyldige

de luker alkohol eller virket påvirket av noe

Noen å snakke med ?

Kan du svare ja på ett eller flere av disse punktene bør du finne en annen person å snakke med om dette.

Er du alene om å ha sett dette eller er dere flere? MEN ikke stopp der! Ta kontakt med noen som kan hjelpe:

barnehagen

skolen/SFO

helsestasjon

barneverntjenesten

psykisk helse