Hva gjør et hukommelsesteam?

  • Gir støtte, råd og veiledning til deg som har utfordringer med hukommelse og demens, og dine pårørende.
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen. 
  • Har samarbeid med fastlege, hjemmetjenesten, ergoterapeut og dagsenter.

Fastlegen har ansvar for tilbud om utredning ved mistanke om demens hos hjemmeboende. Ved mistanke om demens bør fastlegen kontaktes. Sykepleier og hjelpepleier jobber også i hjemmesykepleien i kommunen.