Hvem kan søke

Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du er student med barn, er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak eller er under 18 år og har egne barn.

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte.
 

Hvordan søke?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
Søknadsskjema finner du ved å trykke på denne lenken.

Papirsøknader med dokumentasjon sendes til NAV Marker,   Postboks 36, 1871 Ørje

Trenger du utfyllende informasjon og/eller hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt NAV Marker.

Les alt du trenger å vite om bostøtte på hjemmesiden til Husbanken