Fjellaområdet
De store områdene mellom Marker, Eidsberg, Rakkestad og Aremark kalles Fjella.  Dette er det største sammenhengende naturområdet i Østfold.  Et nettverk av stier  og skiløyper innbyr til turer både sommer og vinter, turkart.no .  I Fjella finnes også flere besøkshytter.  Disse er åpne for servering, først og fremst i vinterhalvåret.  Turkart fås kjøpt i sportsforretning og bokhandel. 

Utkikkstårnet
Linnekleppen (325 moh) ligger på grensen mellom Marker og Rakkestad og er Europas eneste bemannede brannvakttårn.  Ut.no/Linnekleppen, Linnekleppens facebookside 

Kjølen Sportcenter.
Sportcenteret ligger på riksgrensen og har en løypetrasè på 2,5 km med belysning og kunstsnø.  I tillegg finnes oppkjørte løyper innover i marka.  Senteret er et morsjonsanlegg som kan benyttes hele året med merkede turstier og innendørs treningsmuligheter.  Se www.overkolen.com

Flyktningemarsjen (Rødenes idretttslag)

 

Nyttige lenker: