Vi tilbyr undervisning på følgende instrumenter

 • Gitar                                                           
 • Piano                                                          
 • Trekkspill                                   
 • Keyboard                                  
 • Trommer                                   
 • Kornett                                                      
 • Aspirantkurs i gruppe
 • Sang

Undervisningsopplegg:

 • 3.klasse; aspirantkurs. Kurset vil gi elevene et musikalsk grunnlag som støtte for instrumentopplæringen. Noter, rytme, sang. De får også prøve forskjellige instrumenter.
   
 • For elever fra 4. klasse tilbys opplæring på ovennevnte instrumenter. Alle kan søke om plass på kulturskolen, men elever i grunnskolen fra 4. til 10. trinn prioriteres.

Dersom skolen ikke har ledige plasser, blir elevene ført opp på venteliste.

Kulturskolen har kornetter og saxofoner til utlån.  Andre instrumenter må elevene ha selv.

Det arrangeres, i den grad det er mulig, samspill.

Oversikt over lærere

Julia Tsubina,underviser på piano og trekkspill, telefon 0046 706 712547.
Linn Rambøl Skofsrud, undervisning i sang og på gitar, telefon 482 41 281
Knut Erik Skofsrud,underviser aspiranter, trommer, keyboard og sang, telefon 959 37 515.
May Chanett Bernhus tlf 915 16 406 . Hun underviser på blåseinstrumenter.

Elevinstruks for kulturskolen

 1. Marker Kulturskole; Musikk er en åpen skole. Det innebærer at det ikke praktiseres opptaksprøver. Skolen har som oppgave å hjelpe elevene med den musikalske utviklingen de ha forutsetning for.

  Samtidig ventes det av elevene at de ut fra sine individuelle forutsetninger følger opp undervisningen og utfører arbeidsoppgaver skolen pålegger dem.
   
 2. Elevene innmeldes for skoleåret og er forpliktet til å betale for helt semester selv om eleven slutter før tiden. Hvis eleven ønsker å slutte etter høstsemesteret, må det leveres skriftlig oppsigelse senest 1. desember.
   
 3. Elevavgiften blir innkrevd 1 gang pr. halvår.
   
 4. Ved sykdom i lengre tid (sammenhengende over 4 uker) og ved fraflytting,kan elevavgiften reduseres i forhold til den tid eleven ikke har fått undervisning. Forutsetning for reduksjon er at skolen har fått melding om sykdom/fraflytting så tidlig som mulig.
   
 5. Sykdom eller annen nødvendig grunn for fravær skal meldes direkte til lærer.
   
 6. Ved akutt sykdom blant lærerne settes det ikke inn vikar. Inntil 3 ganger pr. skoleår.
   
 7. Dersom eleven ikke følger opp undervisningen eller viser dårlig oppførsel,kan lærer i samråd med skolens ledelse, anmode om at eleven frasier seg/mister elevplassen sin.
   
 8. Ikke betalt semesteravgift fører til oppsigelse av elevplassen.