Pleie og omsorg / Marker bo og servicesenter

Besøksadresse -  hovedinngang/administrasjon: Brødrene Olsens vei 4, 1870  Ørje
Postadresse:   Postboks 114, 1871  Ørje

Varelevering hovedkjøkken:  Braarudveien 25

Kontaktoversikt omsorg
Område Telefon Navn E-post
Hjemmehjelp 466 24 324 Mette Jensen  
Kontor/administrasjon 458 74 029 Heidi Berger heidi.berger@marker.kommune.no
Hjemmesykepleie 982 28 291 Kontakttelefon  
Kjøkken 466 24 337 Ann-Kristin Borgås  
Dagsenter 959 92 152 / 489 98 717 Kjersti Braaten/ Målfrid Blaker kjersti.braaten@marker.kommune.no
malfrid.blaker@marker.kommune.no
Konst. avdelingsleder sykehjem 934 26 311 Mina Berger mina.berger@marker.kommune.no
Sykepeier somatisk avdeling 982 28 290    
Bogruppe 1 Somatisk 466 24 350    
Bogruppe 2 Somatisk 466 24 351    
Sykepleier skjermet avdeling  982 28 292    
Bogruppe 3 Skjermet 466 24 353    
Bogruppe 4 Skjermet 466 24 355    
Bogruppe 5 - Kortids-/rehablitering og avlastningsavdeling 466 24 342    
Avdelingsleder Tjenester for utviklingshemmede, støttekontakt 419 08 494 Hege Fog hege.fog@marker.kommune.no
Fagansvarlig Tjenester for utviklingshemmede 474 61 299 Siri Funderud siri.funderud@marker.kommune.no
Koordinator Tjenester for utviklingshemmede, støttekontakt 415 04 872 Marthe Johansen marthe.johansen@marker.kommune.no
Støttekontakt 959 92 152 Kjersti Braathen marjoh@marker.kommune.no
Hjelpemidler 919 21 162 Innovi  
Hverdagsrehablitering 988 19 810 Tonje L. Finnestad tonje.finnestad@marker.kommune.no
Ergoterapaut 489 96 715 Emilie Lund emilie.lund@marker.kommune.no
Kreftkoordinator  (ons - tors) 457 39 781 Marianne S. Fosser marianne.fosser@marker.kommune.no
Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester, BPA, Dagsenter, Hverdagsrehabilitering, Boveiledning 988 19 810 Tonje L. Finnestad tonje.finnestad@marker.kommune.no
Avdelingsleder Korttids-/rehab-/ avlastning, Natteam og Kjøkken 995 01 669 Åshild Hamborg ashild.hamborg@marker.kommune.no
Virksomhetsleder 906 78 916 Morten Aalborg morten.aalborg@marker.kommune.no

 

Økonomi

Kontaktinformasjon Økonomi
Område Telefon Navn E-post
Kommunalsjef 951 19 457 Anne-Kari Grimsrud anne-kari.grimsrud@marker.kommune.no
Kommunal faktura 459 73 999 Nina Sperlin nina.sperlin@marker.kommune.no
Eiendomsskatt/Startlån 959 49 706 Ali Darisiro ali.darisiro@marker.kommune.no
Kommunal faktura 940 04 393 Amer Muhamad Mrayshe amer.mrayshe@marker.kommune.no
Kommunal innfordring  -  Kun onsdag 452 96 798 Oddmund Jensen oddmund.jensen@marker.kommune.no
Lønn 412 32 053 Linda Bakke Hattestad linda.hattestad@marker.kommune.no
Lønn/Faktura 474 84 774 Heidi Johansen heidi.johansen@marker.kommune.no
       

 

Kommunikasjon og digitalisering

Kontaktinformasjon Kommunikasjon og digitalisering
Område Telefon Navn E-post
Virksomhetsleder 959 61 230 Ragnhild Heyerdahl-Simonsen raghey@marker.kommune.no
IKT 982 11 744 Dan Ove Moberget danmob@marker.kommune.no
IKT 932 25 119 Jonas Bryntesson jonbry@marker.kommune.no
Innkjøp 958 90 322 Hege Hansen hege.hansen@marker.kommune.no
Prosjektleder digitalisering 990 82 930 Fanny Bye Jensen fanny.jensen@marker.kommune.no
Arkivansvarlig 454 06 589 Bente Jensen bente.jensen@marker.kommune.no
Konsulent dokumentsenter 404 07 336 Ellen Bunes ellen.bunes@marker.kommune.no

Rådmannens ledergruppe

Kontaktinformasjon ledergruppe
Område Telefon Navn E-post
Kommunalsjef, økonomi 951 19 457 Anne-Kari Grimsrud anngri@marker.kommune.no
Fungerende rådmann, kommunalsjef: beredskap, næring og utvikling 922 40 932 Vidar Østenby vidar.ostenby@marker.kommune.no
HR-sjef 416 11 620 Marianne Hermanseter marianne.hermanseter@marker.kommune.no
Ordfører 901 93 099 Theodor Bye theodor.bye@marker.kommune.no

Servicetorget

Kontaktinformasjon Servicetorget
Område Telefon E-post
Servicetorget, rådhuset 69 81 05 00 post@marker.kommune.no
Telefontid mandag - torsdag: 09.00-11.00 og 12.00-14.00