Vakt- og nødtelefoner

Brann:
110
 

Politi:
02800
 

Ambulanse:
113
 

Legevakt:
116 117
 

Nødnummer for døve:
1412
 

Alarmtelefon for barn og unge:
116 111
 

Beredskapsansvarlig:
922 40 932
 

Barnevernsvakt:
989 01 100
 

Krisesenteret:
69 89 45 69
 

Giftinformasjonen (døgnåpent):
22 59 13 00
 

Tannlegevakten i Viken:
69 15 40 60
 

VeterinærvaktØstfold Øst – tidligere Eidsberg, Marker, Rømskog og Trøgstad:
954 87 330
 

Mattilsynet - dyrevern:
22 40 00 00
 

Hafslund (døgnåpent):
22 44 10 40
 

Uteseksjon/vann/kloakk:
924 23 320
 

Viltpåkjørsel:
02800
 

Funn av døde/skadde dyr:
477 80 844
 

Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen):
116 006

 

Teknikk og samfunn

Brann, ildsted og feiing
Tlf: 915 90 005
Indre Østfold Brann og Redning

 

Byggesak og kommunale eiendomsgebyrer
Cecilie Bergsholm
Tlf: 454 06 970
E-post: cecilie.bergsholm@marker.kommune.no

 

Landbruk
Karl Martin Møgedal
Tlf: 924 86 958
E-post: karl.martin.mogedal@marker.kommune.no

Gayle Culley Enger
Tlf: 481 65 146
E-post: gayle.culley.enger@marker.kommune.no

 

Miljøvern og vilt
Ann Kristin Halvorsrud
Tlf: 454 06 753
E-post: ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no

 

Oppmåling
Tilgjengelig mandag - torsdag
Kjell Roger Ruud
Tlf: 926 25 956
E-post: kjell.roger.ruud@marker.kommune.no

 

Renovasjon
Tlf: 69 88 79 50
Indre Østfold Renovasjon

 

Spredt avløp
Tilgengelig onsdag - fredag
Rolf Heed
Tlf: 924 56 732
E-post: rolf.heed@marker.kommune.no

 

Skogbruk
Kjell Ove Burås
Tlf: 917 06 118
E-post: kjell.ove.buras@marker.kommune.no

 

Slam og spyleservice
Tlf: 69 89 71 30

 

Uteseksjonen, vei og vedlikehold
Even Ruud
Tlf: 452 82 277
E-post: even.ruud@marker.kommune.no

 

Vakttelefon uteseksjon/vann/kloakk
Tlf: 924 23 320
 

Vann og avløp
Kjersti Hjerpeton Karlstad
Tlf: 476 42 743
E-post: kjersti.hjerpeton.karlstad@marker.kommune.no

 

Fungerende virksomhetsleder
Vidar Østenby
Tlf: 922 40 932
E-post: vidar.ostenby@marker.kommune.no

Pleie og omsorg / Marker bo og servicesenter

Besøksadresse:  
Hovedinngang/administrasjon: 
Brødrene Olsens vei 4, 1870  Ørje
Postboks 114, 1871  Ørje

Varelevering hovedkjøkken: 
Braarudveien 25, 1870 Ørje 

 

Bogruppe 1 somatisk
Tlf: 466 24 350
 

Bogruppe 2 Somatisk
Tlf: 466 24 351
 

Bogruppe 3 Skjermet
Tlf: 466 24 353
 

Bogruppe 4 Skjermet
Tlf: 466 24 355
 

Bogruppe 5  Kortids-, rehbalitering- og avlastningsavdeling
Tlf: 466 24 342
 

Dagsenter
Kjersti Braaten
Tlf: 959 92 152
E-post: kjersti.braaten@marker.kommune.no

Målfrid Blaker
Tlf: 489 98 717
E-post: malfrid.blaker@marker.kommune.no
 

Ergoterapeut
Emilie Lund
Tlf: 489 96 715
E-post: emilie.lund@marker.kommune.no
 

Fagansvarlig Tjenester for utviklingshemmede
Siri Funderud
Tlf: 474 61 299
E-post: siri.funderud@marker.kommune.no
 

Hjelpemidler
Innovi
Tlf: 919 21 162
 

Hjemmehjelp
Heidi Berger
Tlf: 466 24 324
 

Hjemmesykepleie
Tlf: 982 28 291
 

Hverdagsrehablitering
Vikar: Ingrid Marie Nøstvedt
Tlf: 994 52 356
E-post: ingrid.nostvedt@marker.kommune.no
 

Kjøkken Marker Bo- og Servicesenter
Ann-Kristin Borgås
Tlf: 466 24 337
 

Avdelingsleder sykehjem
Mina Berger
Tlf: 934 26 311
E-post: mina.berger@marker.kommune.no
 

Kontor/administrasjon
Heidi Berger
Tlf: 458 74 029
E-post: heidi.berger@marker.kommune.no
 

Koordinator: tjenester for utviklingshemmede, støttekontakt
Marthe Johansen
Tlf: 456 54 653
E-post: marthe.johansen@marker.kommune.no
 

Saksbehandler for inntak
Hanne Fagerli
Tlf: 415 15 242
E-post: hanne.fagerli@marker.kommune.no 
 

Støttekontakt
Koordinator: Marthe Johansen
Tlf: 456 54 653
E-post: marthe.johansen@marker.kommune.no

Saksbehandler: Kjersti Braathen
Tlf: 959 92 152
E-post: kjersti.braaten@marker.kommune.no
 

Sykepleier skjermet avdeling
Tlf: 982 28 292
 

Sykepleier Somatisk avdeling
Tlf: 982 28 290
 

Avdelingsleder for Tjenester for utviklingshemmede, støttekontakt
Hege Fog
Tlf: 419 08 494
E-post: hege.fog@marker.kommune.no
 

Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester, BPA, Dagsenter, Hverdagsrehablitering og boveiledning
Fungerende: Ingrid Nøstvedt
Tlf: 994 52 356
E-post: ingrid.nostvedt@marker.kommune.no 
 

Avdelingsleder korttid/rehab, avlastning, natteam og kjøkken
Fungerende: Marthe Gammelsrud
Tlf: 948 58 241
E-post: marthe.gammelsrud@marker.kommune.no

Virksomhetsleder omsorg
Fungerende: Jeroen de Wit
Tlf: 950 73 047
E-post: jerwit@marker.kommune.no 
 

Oppvekst/Utdanning

Barnevern sentralbord
Tlf: 476 92 723

 

Barnevernsvakta 
(kl. 16.00 – 08.00) 
Tlf: 989 01 100

 

Familievernkontoret
Tlf: 466 16 040
E-post: familievernkontoret.ostfold@bufetat.no

 

Helsestasjon 
Ledende helsesykepleier
Åse Arneberg
Tlf: 454 03 925
E-post: ase.arneberg@marker.kommune.no

 

Helsestasjon
Helsesykepleier
Elisabeth Klund
Tlf: 466 24 336
E-post: elisabeth.klund@marker.kommune.no

 

Leder UKH og ungdomskoordinator 
Henrik Andersson 
Tlf: 404 30 489
E-post: henrik.andersson@marker.kommune.no

 

Marker skole 
Tlf: 926 60 687

 

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)
Solveig Helene Myklestad
Tlf: 69 22 55 00
E-post: solveighelene.myklestad@rakkestad.kommune.no

 

Rektor
Bjørn Furulund
Tlf: 466 39 544
E-post: bjorn.furulund@marker.kommune.no 

 

SFO leder
Miriam Lund
Tlf: 990 87 440 
E-post: miriam.lund@marker.kommune.no

 

SLT koordinator 
Else Marit Svendsen 
Tlf: 928 94 738
E-post: else.marit.svendsen@marker.kommune.no

 

Teamleder 1. – 4. trinn
Ann-Sofie Gruvborg
Tlf: 454 05 631
E-post: ann-sofie.gruvborg@marker.kommune.no

 

Teamleder 5. – 7. trinn 
Morten Greger Ree
Tlf: 928 99 289
E-post: morten.ree@marker.kommune.no

 

Teamleder 8. - 10. trinn og ass. rektor
Ingrid Kristiansen
Tlf: 984 72 004
E-post: ingrid.ysterud.kristiansen@marker.kommune.no

 

Trollhaugen barnehage avd. Lykketroll
Tlf: 982 28 297

 

Trollhaugen barnehage avd. Rocketroll
Tlf: 982 28 296

 

Trollhaugen barnehage avd. Sjarmtroll
Tlf: 400 34 275

 

Trollhaugen barnehage Småtroll
Tlf: 960 00 313

 

Trollhaugen styrer
Stine Malo Sandvik
Tlf: 947 35 451
E-post: stine.sandvik@marker.kommune.no

 

Virksomhetsleder Oppvekst
Line Andersen 
Tlf: 970 34 280
E-post: line.andersen@marker.kommune.no

 

 

Helse

Ergoterapi
Emilie Lund
Tlf: 489 96 715
E-post: emilie.lund@marker.kommune.no

 

Fysioterapi
Yvonne Skjøthaug
Tlf: 481 34 333
E-post: yvonne.skjothaug@marker.kommune.no


Helsestasjon 
Ledende helsesykepleier
Åse Arneberg
Tlf: 454 03 925
E-post: ase.arneberg@marker.kommune.no
 

Helsestasjon
Helsesykepleier
Tlf: 466 24 336
E-post: elisabeth.klund@marker.kommune.no

 

Hjelpemidler
Innovi
Tlf: 919 21 162

 

Jordmor
Wioleta Siemienowicz
Tlf: 913 03 389
E-post: wioleta.siemienowicz@marker.kommune.no

 

Ledsagerbevis
Bjørg Olsson
Tlf: 909 78 959
E-post: bjorg.olsson@marker.kommune.no

 

Legevakt
Tlf: 116 117

 

Psykisk helse
Tlf: 920 47 619

 

Sentrumsgården legekontor
Tlf: 69 81 01 50 
E-post: legekontoret@marker.kommune.no

 

Virksomhetsleder Helse og velferd
Øystein Ramdal
Tlf: 401 01 931
E-post: oystein.ramdal@marker.kommune.no 

NAV og sosiale tjenester

Flyktninger koordinator
Bjørg Olsson
Tlf: 909 78 959
E-post: ukraina@marker.kommune.no

 

Kommunale boliger/bostøtte
Mariann Moberg 
Tlf: 400 32 093
E-post: mariann.moberg@marker.kommune.no

 

NAV/sosialhjelp
Tlf: 55 55 33 33

 

Startlån
Ali Darisiro 
Tlf: 69 81 05 00
E-post: ali.darisiro@marker.kommune.no

 

Virksomhetsleder Helse og velferd
Øystein Ramdal
Tlf: 401 01 931
E-post: oystein.ramdal@marker.kommune.no 

 

Kultur, fritid og bibliotek

Biblioteket
Karen Einan
Tlf: 452 98 254
E-post: marker.bibliotek@marker.kommune.no

 

Daglig leder av Frivilligsentralen
Amanda Johansson 
Tlf: 452 12 315
E-post: amanda.johansson@marker.kommune.no

 

Leie av rom i Marker rådhus
May Britt Heed
Tlf: 992 91 019
E-post: may-britt.heed@marker.kommune.no

 

Ungdomskoordinator 
Kim Lundstrøm
Tlf: 940 12 195
E-post: kim.lundstrøm@marker.kommune.no

 

Avdelingsleder kultur
Else Marit Svendsen
Tlf: 928 94 738
E-post: else.marit.svendsen@marker.kommune.no

 

Økonomi

Eiendomsskatt/Startlån/Bostøtte
Grunnet sykdom er det for tiden noe lengre saksbehandlingstid på startlån og bostøtte.
Tlf: 69 81 05 00
E-post: post@marker.kommune.no 

 

Innkjøp
Nina Hansen Løvaas
Tlf: 478 54 864
E-post: ninlov@marker.kommune.no 

 

Kommunal faktura
Nina Sperlin 
Tlf: 459 73 999
E-post: nina.sperlin@marker.kommune.no

Amer Muhamad Mrayshe 
Tlf: 940 04 393
E-post: amer.mrayshe@marker.kommune.no

 

Kommunal innfordring
Tilgjengelig kun onsdager 
Tlf: 452 96 798
E-post: oddmund.jensen@marker.kommune.no 

 

Kommunalsjef økonomi
Anne-Kari Grimsrud
Tlf: 951 19 457
E-post: anne-kari.grimsrud@marker.kommune.no

 

Lønn
Linda Bakke Hattestad
Tlf: 412 32 053
E-post: linda.hattestad@marker.kommune.no

Heidi Johansen
Tlf: 474 84 774
E-post: heidi.johansen@marker.kommune.no

 

Beredskap og innbyggerdialog

Arkivansvarlig
Bente Jensen
Tlf: 454 06 589 
E-post: bente.jensen@marker.kommune.no

 

Boligkonsulent 
Mariann Moberg 
Tlf: 400 32 093
E-post: marmob@marker.kommune.no 

 

IKT
Dan Ove Moberget
Tlf: 982 11 744
E-post: danmob@marker.kommune.no 

 

Jonas Bryntesson 
Tlf: 932 25 119
E-post: jonbry@marker.kommune.no 

 

Kommunikasjon
Fanny Bye Jensen
Tlf: 990 82 930
E-post: fanjen@marker.kommune.no 

 

Politisk sekretariat/arkiv
Ellen Bunes
Tlf: 404 07 336 
E-post: ellen.bunes@marker.kommune.no

 

Spesialrådgiver digitalisering
Ragnhild Heyerdahl-Simonsen
Tlf: 959 61 230
E-post: raghey@marker.kommune.no 

 

Virksomhetsleder beredskap og innbyggerdialog
Næring og utvikling 
Vidar Østenby 
Tlf: 922 40 932 
E-post: vidar.ostenby@marker.kommune.no

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektør 
Stig Arne Holtedahl 
Tlf: 924 61 616
E-post: stig.holtedahl@marker.kommune.no

 

Virksomhetsleder økonomi 
Anne-Kari Grimsrud
Tlf: 951 19 457
E-post: anngri@marker.kommune.no 

 

Virksomhetsleder HR/organisasjon
Marianne Hermanseter 
Tlf: 416 11 620
E-post: marianne.hermanseter@marker.kommune.no

 

Virksomhetsleder beredskap og innbyggerdialog
Næring og utvikling 
Vidar Østenby 
Tlf: 922 40 932 
E-post: vidar.ostenby@marker.kommune.no
 

Virksomhetsleder Oppvekst
Line Andersen 
Tlf: 970 34 280
E-post: line.andersen@marker.kommune.no

 

Virksomhetsleder Omsorg
Ved henvendelser, ta kontakt med kommunedirektør:
Stig Arne Holtedahl 
Tlf: 924 61 616
E-post: stig.holtedahl@marker.kommune.no

 

Virksomhetsleder Helse og velferd
Øystein Ramdal
Tlf: 401 01 931
E-post: oystein.ramdal@marker.kommune.no 

 

Virksomhetsleder Teknikk og samfunn
Fungerende: Vidar Østenby 
Tlf: 922 40 932 
E-post: vidar.ostenby@marker.kommune.no