Pleie og omsorg / Marker bo og servicesenter

Besøksadresse -  hovedinngang/administrasjon: Brødrene Olsens vei 4, 1870  Ørje
Postadresse:   Postboks 114, 1871  Ørje

Varelevering hovedkjøkken:  Braarudveien 25

Kontaktoversikt omsorg
Område Telefon Navn E-post
Hjemmehjelp 466 24 324 Mette Jensen  
Kontor/administrasjon 458 74 029 Heidi Berger heidi.berger@marker.kommune.no
Hjemmesykepleie 982 28 291 Kontakttelefon  
Kjøkken 466 24 337 Ann-Kristin Borgås  
Dagsenter 959 92 152 / 489 98 717 Kjersti Braaten/ Målfrid Blaker kjersti.braaten@marker.kommune.no
malfrid.blaker@marker.kommune.no
Konst. avdelingsleder sykehjem 934 26 311 Mina Berger mina.berger@marker.kommune.no
Sykepeier somatisk avdeling 982 28 290    
Bogruppe 1 Somatisk 466 24 350    
Bogruppe 2 Somatisk 466 24 351    
Sykepleier skjermet avdeling  982 28 292    
Bogruppe 3 Skjermet 466 24 353    
Bogruppe 4 Skjermet 466 24 355    
Bogruppe 5 - Kortids-/rehablitering og avlastningsavdeling 466 24 342    
Avdelingsleder Tjenester for utviklingshemmede, støttekontakt 419 08 494 Hege Fog hege.fog@marker.kommune.no
Fagansvarlig Tjenester for utviklingshemmede 474 61 299 Siri Funderud siri.funderud@marker.kommune.no
Koordinator Tjenester for utviklingshemmede, støttekontakt 415 04 872 Marthe Johansen marthe.johansen@marker.kommune.no
Støttekontakt 959 92 152 Kjersti Braathen marjoh@marker.kommune.no
Hjelpemidler 919 21 162 Innovi  
Hverdagsrehablitering 988 19 810 Tonje L. Finnestad tonje.finnestad@marker.kommune.no
Ergoterapaut 489 96 715 Emilie Lund emilie.lund@marker.kommune.no
Kreftkoordinator  (ons - tors) 457 39 781 Marianne S. Fosser marianne.fosser@marker.kommune.no
Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester, BPA, Dagsenter, Hverdagsrehabilitering, Boveiledning 988 19 810 Tonje L. Finnestad tonje.finnestad@marker.kommune.no
Avdelingsleder Korttids-/rehab-/ avlastning, Natteam og Kjøkken 995 01 669 Åshild Hamborg ashild.hamborg@marker.kommune.no
Virksomhetsleder 930 35 307 Michael Mørneby michael.morneby@marker.kommune.no

 

Oppvekst/Utdanning

Kontaktinformasjon barnehage, skole og oppvekst
Område Telefon Navn E-post
Virksomhetsleder-Oppvekst 970 34 280 Line Andersen line.andersen@marker.kommune.no
Marker skole, skranke 926 60 687    
Marker Skole rektor 466 39 544 Bjørn Furulund bjorn.furulund@marker.kommune.no
Avdelingsleder 1.-4. trinn 454 05 631 Ann-Sofie Gruvborg ann-sofie.gruvborg@marker.kommune.no
Avdelingsleder 5-7. trinn 928 00 289 Morten Ree morten.greger.ree@marker.kommune.no
Avdelingsleder 8.-10. trinn, stedfortreder rektor 984 72 004 Ingrid Y. Kristiansen ingrid.ysterud.kristiansen@marker.kommune.no
SFO leder 990 87 440 Miriam Lund miriam.lund@marker.kommune.no
Leder UKH og ungdomskoordinator  404 30 489 Hendrik Andersson henrik.andersson@marker.kommune.no
Pedagogisk-psykologisk tjenesten (PPT) 69 22 55 00 Solveig Helene Myklestad solveighelene.myklestad@rakkestad.kommune.no
SLT koordinator 928 94 738 Else Marit Svendsen else.marit.svendsen@marker.kommune.no
Trollhaugen styrer 971 35 451 Stine Malo Sandvik stine.sandvik@marker.kommune.no
Trollhaugen barnehage Sjarmtroll 400 34 275    
Trollhaugen barnehage Rocketroll 982 28 296    
Trollhaugen barnehage Lykketroll 982 28 297    
Trollhaugen barnehage Småtroll 960 00 313    
Helsestasjon ledende helsesykepleier 454 03 925   Åse Arneberg ase.arneberg@marker.kommune.no
Helsestasjon helsesykepleier 466 24 336 Elisabeth Klund elisabeth.klund@marker.kommune.no
Barnevern sentralbord 476 92 723    
Barnevernsvakta (16-08) 989 01 100    
Familievernkontoret 466 16 040   familievernkontoret.ostfold@bufetat.no

 

Økonomi

Kontaktinformasjon Økonomi
Område Telefon Navn E-post
Kommunalsjef 951 19 457 Anne-Kari Grimsrud anne-kari.grimsrud@marker.kommune.no
Kommunal faktura 459 73 999 Nina Sperlin nina.sperlin@marker.kommune.no
Eiendomsskatt/Startlån 959 49 706 Ali Darisiro ali.darisiro@marker.kommune.no
Kommunal faktura 940 04 393 Amer Muhamad Mrayshe amer.mrayshe@marker.kommune.no
Kommunal innfordring  -  Kun onsdag 452 96 798 Oddmund Jensen oddmund.jensen@marker.kommune.no
Lønn 412 32 053 Linda Bakke Hattestad linda.hattestad@marker.kommune.no
Lønn/Faktura 474 84 774 Heidi Johansen heidi.johansen@marker.kommune.no
       

 

Kommunikasjon og digitalisering

Kontaktinformasjon Kommunikasjon og digitalisering
Område Telefon Navn E-post
Virksomhetsleder 959 61 230 Ragnhild Heyerdahl-Simonsen raghey@marker.kommune.no
IKT 982 11 744 Dan Ove Moberget danmob@marker.kommune.no
IKT 932 25 119 Jonas Bryntesson jonbry@marker.kommune.no
Innkjøp 958 90 322 Hege Hansen hege.hansen@marker.kommune.no
Prosjektleder digitalisering 990 82 930 Fanny Bye Jensen fanny.jensen@marker.kommune.no
Arkivansvarlig 454 06 589 Bente Jensen bente.jensen@marker.kommune.no
Konsulent dokumentsenter 404 07 336 Ellen Bunes ellen.bunes@marker.kommune.no
Innkjøpsansvarlig  489 96 024 Bjørn Andre Jarli bjojar@marker.kommune.no
Innkjøpsansvarlig 478 54 864 Nina H. Løvaas ninlov@marker.kommune.no

Servicetorget

Kontaktinformasjon Servicetorget
Område Telefon E-post
Servicetorget, rådhuset 69 81 05 00 post@marker.kommune.no
Telefontid mandag - torsdag: 09.00-11.00 og 12.00-14.00    
     
     

 

Kommunedirektørens ledergruppe

Kontaktinformasjon ledergruppe
Område Telefon Navn E-post
Kommunedirektør 924 61 616 Stig Arne Holtedahl stig.holtedahl@marker.kommune.no
Kommunalsjef økonomi 951 19 457 Anne-Kari Grimsrud anngri@marker.kommune.no
Kommunalsjef beredskap, næring og utvikling 922 40 932 Vidar Østenby vidar.ostenby@marker.kommune.no
Kommunalsjef HR 416 11 620 Marianne Hermanseter marianne.hermanseter@marker.kommune.no
Ordfører 901 93 099 Theodor Bye theodor.bye@marker.kommune.no