Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og bibliotek/Melding til Indre Østfold Brann og redning og politiet ved store arrangementer

Melding til Indre Østfold Brann og redning og politiet ved store arrangementer

Ved arrangementer skal arrangør melde ifra til Indre Østfold Brann og Redning  - IØBR og politiet.

Fyll ut  
skjema (PDF  - til utskrift)    og sendt dette til Indre Østfold Brann og redning, post@iobr.no eller Postboks 154, 1851  Mysen