Dambåt i Ørje sluserBygging av Haldenkanalen startet i 1852. I løpet av 1855 ble kanalen i Stenselven fullført, med sluser både ved Brekke og Krappeto. I årene 1857-1860 ble Strømsfoss sluse og Ørje sluser bygget. Slusene i Stenselven ble imidlertid ødelagt i 1861, og først i 1877 var de gjenoppbygget. I 1924 ble vannfallene i Stenselven samlet ved Brekke, der det ble bygget 4 slusekamre med en løftehøyde på til sammen 26,6 m. Det innebar at Krappeto sluser ble neddemmet. Slusene i Haldenkanalen kan passeres av fartøyer som er 24 m lang, 6 m brede og går 1,6 m dypt.

Ørje sluser har en løftehøyde på til sammen 10 meter. Slusene manøvreres fortsatt med håndkraft, som ved åpningen i 1860. På vestsiden av slusene ligger slusemesterboligen og sluseassistentboligen, begge i sveitserstil. Ved øverste sluse står en minnestein over kanalbyggeren Engebret Soot. Denne ble reist i 1936, 150 år etter hans fødsel. I slusene arrangeres teaterforestillinger og konserter.

Adkomst: Ved E 18 like vest for Ørje sentrum. Kartmappe over Haldenvassdraget. Haldenvassdragets Kanalselskap, Ørje.

Litteratur: Grete Brustad Nilsen: Kanalbyggeren Engebret Soot. 1986

 

Lenker;