Slik bestiller du ?

 Bestillingsskjema for situasjonskart og nabolister marker kommune,.pdf , eller via byggesaksblanketter og tegn grenser til ønsket justert areal inn på dette kartet. 

Fyll ut søknad om deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning og legg ved kartet som vedlegg.

Hva koster det ?

Se priser under..