Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneoverlege

Oppdatert 21. april 2020

Kommuneoverlegenes hovedoppgaver

Kommuneoverlegen skal ivareta det medisinskfaglige ansvar kommune er tillagt etter lov om kommunale helse-og omsorgstjenester og lov om folkehelsearbeid §27.

Gå til lov om kommunale helse-og omsorgstjenester

Gå til lov om folkehelsearbeid §27

Det løpende ansvar for helse- og omsorgstjenestene ligger på de ulike virksomheter med ansvar for disse.  Kommuneoverlegens oppgaver er hovedsakelig medisinskfaglig veiledning, rådgivning og planlegging, i tillegg til forebyggende arbeid og også IA-arbeid.

I folkehelsearbeidet har kommuneoverlegen sentrale oppgaver av overordnet karakter knyttet til oversikt over helsetilstand til befolkningen og positive og negative faktorer som påvirker denne. I kommunens overordnede planarbeid (kommuneplan mv) skal kommuneoverlegen påse og bidra til at samfunnsmedisinske perspektiv blir belyst og ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker

Kontakt

Vikar Kommuneoverlege:
Sadrzadeh, Golbon
Telefon : 91249222
Epost: golbon.sadrzadeh@
marker.kommune.no


Kommuneoverlege Barbro Kvaal (permisjon)