Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegenes hovedoppgaver

Kommuneoverlegen skal ivareta det medisinskfaglige ansvar kommune er tillagt etter lov om kommunale helse-og omsorgstjenester og lov om folkehelsearbeid §27.

Gå til lov om kommunale helse-og omsorgstjenester

Gå til lov om folkehelsearbeid §27

Det løpende ansvar for helse- og omsorgstjenestene ligger på de ulike virksomheter med ansvar for disse.  Kommuneoverlegens oppgaver er hovedsakelig medisinskfaglig veiledning, rådgivning og planlegging, i tillegg til forebyggende arbeid og også IA-arbeid.

I folkehelsearbeidet har kommuneoverlegen sentrale oppgaver av overordnet karakter knyttet til oversikt over helsetilstand til befolkningen og positive og negative faktorer som påvirker denne. I kommunens overordnede planarbeid (kommuneplan mv) skal kommuneoverlegen påse og bidra til at samfunnsmedisinske perspektiv blir belyst og ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

Kontakt

Kommuneoverlege:
Sadrzadeh, Golbon
Telefon : 91249222
Epost: golbon.sadrzadeh@
marker.kommune.no

Sist oppdatert 03. juli 2023