Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring vil si at du som særlig berørt part kan komme med en skriftlig uttalelse. Med bakgrunn i høringsuttalelser kan konsekvensene av offentlige tiltak vurderes bedre før det fattes en beslutning.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan - og bygningsloven §§ 12-10 og 11-14.

Her vil du finne aktuelle planer i Marker kommune som er til høring.   

Høringer