Besøksadresse

Rådhuset, Storgt. 60, 1870  Ørje
Telefon dagtid:  69 81 05 00 (etter kl. 15.00  tlf. 452 98 254)
Epost:  marker.bibliotek@marker.kommune.no
Følg oss på Facebook 
facebook.png

Meråpent er for tiden stengt pga smittefare rundt Koronaviruset (24.6.2020)

Vi er et SELVBETJENT (meråpent),  bibliotek som er åpent fra kl.6.00 - kl.22.00 hver dag. (Aldersgrense 18 år.)
Ta kontakt med biblioteket for å få adgang til det selvbetjente biblioteket. Dere fyller ut en kontrakt.

Se bruksanvisning, hvordan bruke selvbetjent bibliotek.
Søk i katalog.