Styrke og balanse gruppe
For deg som er litt ustø og eventuelt bruker et ganghjelpemiddel. Kanskje du har hatt et fall eller er redd for å falle ? Gruppen ledes av en fysioterapeut to ganger i uken. 
Her betales det en egenandel.

Frisklivstilbud
Frisklivsstilbudet er en gratis helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er personer med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet kan være aktuelt både som forebygging, begrense utvikling av sykdom og som del av et
behandlings- og/eller rehabiliteringsforløp.

Frisklivstibudet hjelper deg med å komme i gang med fysisk aktivitet. Dette gjøres gjennom individuell veiledning og tilbud om å motta oppfølging av en fysioterapeut i 3 måneder. Alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetene foregår både ute og inne. Det blir lagt vekt på aktivitetsglede og sosialt felleskap.

Ta kontakt med
Yvonne Skjøthaug på tlf: 481 34 333, eller
Cathrine Brennhovd Bang på tlf: 474 88 297