Hva innebærer kreftkoordinator?

  • En kontaktperson for kreftpasienter, pårørende og samarbeidspartnere.
  • Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og deres pårørende
  • Kontaktpunkt for pakkeforløp hjem for kreftpasienter
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen.
  • Tett samarbeid med fastlege, sykehuset, psykisk helse, fysioterapeut, ergoterapeut, hjemmesykepleien etc.
  • Behjelpelig med å ta kontakt med aktuelle instanser der det er behov/ønskelig
  • Tilbud om støttesamtaler

Stillingen utgjør en 35%stilling av sykepleier Martine Ramberg, som også jobber i Hjemmesykepleien i kommunen.

For tiden er kreftkoordinator ute i foreldrepermisjon. Marianne Søby Fosser, som også fungerer som fagsykepleier, skal ivareta noen av funksjonene til kreftkoordinator.