Marker skole, barnetrinnet

Helsesykepleier Ann-Kristin Røen er tilstede på Marker skole tirsdag og onsdag.
Hun kan kontaktes på tlf. nr. 99087227 og på mail:  ann-kristin roen@marker.kommune.no
 
Program for skolehelsetjenesten:
 
1. trinn 
Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege på helsestasjonen på høsten  etter skolestart.
 
 
2. trinn
Vaksinering i klassen (Difteri/stivkrampe/kikhoste/poliomyelitt)
Oppfølging av enkelte elever ved behov.

3. trinn
Måling av høyde og vekt.
Oppfølging av enkelte elever ved behov.
 
4. trinn
Oppfølging av enkelte elever ved behov
 
5. trinn
Oppfølging av enkelte elever ved behov.
Helseopplysning i grupper med temaer pubertetsutvikling, helse, livsstil og kosthold.
Oppfølging av enkelte elever ved behov

Trinn 6:
Vaksine - MMR (meslniger/kusma/røde hunder)
Oppfølging av enkeltelever ved behov.
 
7. trinn
Vaksinasjon - HPV (forebygging av livmor-, penis- og endetarm kreft)
Oppfølging av enkelte elever ved behov

8. trinn 

Helseopplysning i grupper med temaer om:

  • psykisk helse, mestring, trivsel og relasjon
  • kosthold og måltidsvaner
  • fysisk aktivitet
  • søvn og søvnvaner
  • tannhelse og hygiene
  • tobakk og rus
  •  pubertet og seksualitet
  • vold og overgrep
Individuell samtale med helsesykepleier om helse og trivsel.
Måling av høyde og vekt
Oppfølging av enkelte elever ved behov

9. trinn
Oppfølging av enkelte elever ved behov
Helseopplysning i grupper med temaer om samliv, seksuelt  overførbare sykdommer, prevensjon etc.
 
10. trinn
Vaksine - Difteri/stivkrampe/kikhoste/poliomyelitt
Utdeling av vaksinasjonskort

Ungdom:
Helsesykepeleier og jordmor skriver ut resept på p-piller og andre typer prevensjonmidler til unge jenter fra fylte 16 år.
Det er prisreduksjon på prevensjon til unge jenter i alderen 16-19 år. 

Marker skole, ungdomstrinnet

Helsesykepleier Fanny Braarud er tilstede på ungdomstrinnet på Marker skole torsdager og fredager.