Trollhaugen barnehage er en fem avdelings barnehage som åpnet i nytt bygg i 2020. Barnehagen ligger ved Bommen idrettspark, med kort vei til skog, skole/barnehage, gymsal, bibliotek og sentrum. Vi samarbeider mye på tvers av avdelingene. 

Det er viktig for oss at barn og foreldre føler trygghet, trivsel og respekt hos oss. Derfor prioriterer vi å jobbe med vennskap, gode relasjoner og sosial kompetanse i samspill. Det forutsetter at vi bruker god tid på å bli kjent med barn og foreldre. Vi kartlegger interesser, styrker og utfordringer hos barna og jobber målrettet for å legge til rette for hvert enkelt barns og barnegruppenes behov ut ifra dette. Våre satsningsområder er LEK og UTFOLDELSE, SPRÅK, SOSIAL KOMPETANSE og REALFAG. Vi jobber tverrfaglig innenfor Rammeplanens fagområder. 

De ansatte i barnehagen har alle blitt kurset i COS-P (Cirkle of security- parenting). Dette er et kurs som også tilbys alle foreldre i kommunen. Det handler om å respektere og akseptere alle følelser og støtte barna gjennom dem ved å være STØRRE, STERKERE, KLOKERE og GOD. Se gjerne denne filmen for mer informasjon: https://www.youtube.com/watch?v=1wpz8m0BFM8

Vi har fokus på å følge barnas spor i hverdagen, altså fange opp og følge opp barnas interesser og fokus. De ansatte skal motivere og legge til rette for glede og begeistring, være nysgjerrige, undrende og utforskende sammen med barna. Vi skal stille åpne spørsmål som gir mulighet for refleksjon og vitebegjær. I Trollhaugen barnehage skal alle barna føle på et "VI" fellesskap- Her hører jeg til, her er det behov for meg, her har jeg venner, her blir jeg sett og hørt, her kan jeg være meg selv på godt og vondt, her er det fint å være og her opplever jeg mestring og glede.

Vi har over tid hatt et samarbeid med Høgskolen i Østfold om realfag og dokumentasjon. Vil dere vite mer om dette, kan dere lese mer på nettsidene

Følg oss gjerne på facebook.

Plandager 2023

Barnehagen er stengt disse dagene grunnet plandag:

Mandag 14. august 2023
Tirsdag 15. august 2023
Torsdag 17. november 2023
Tirsdag 2. januar 2024
Fredag 10. mai 2024