Notatskjema
Det kan i perioder være nødvendig å være særlig oppmerksom på et barn. For å få klarlagt din bekymring, kan det være en fordel å skrive ned dine observasjoner.
Du kan benytte følgende notatskjema til dette: Notatskjema

 

Hvem kan sende bekymringsmelding?

Alle kan melde sin bekymring om barn til barneverntjenesten

Alle offentlige ansatte har plikt til å melde bekymring når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling eller andre former for omsorgssvikt.

 

Om meldinger til barnevernstjenesten

Meldinger til barneverntjenesten kan være henvendelser/søknader fra foreldre eller fra andre offentlige instanser eller privatpersoner.

Meldinger fra offentlig instanser skal være skriftlig.
Meldinger fra privatpersoner kan være skriftlig eller muntlig.

Meldinger kan drøftes anonymt.