Andre bestemmelser

  • Barnehageplassen må betales selv om barnet har fravær i barnehagen
  • Ved sammenhengende sykefravær på over 1 måned må det fremlegges legeerklæring for å få betalingsfritak.