Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nivå 1

NIVÅ 1

Det er her besluttet på nivå 0 at vi skal jobbe videre med undringen/bekymringen.

  1. Del undringen/bekymringen med barnet/foresatte. Dette skal alltid gjøres med unntak om der det er bekymring vedrørende vold og/eller seksuelle overgrep. Det kan her hende at det må gjennomføres flere samtaler/ avklaringer før man går videre til neste steg. Drøft gjerne saken med andre hjelpeinnstanser ved behov.

Bruk gjerne verktøy i modellen; samtalemal undring med barn, samtalemal undring med foresatte, tips til spørsmålsstilling i undringssamtaler.

  1. Beskriv målet og innsatsen:

Målet for arbeidet og beskrivelse av hvilket tiltak som settes i verk innenfor egen tjeneste. Om tiltak settes i verk i annen hjelpetjeneste er vi over på nivå 2.

 

Bruk gjerne verktøy i modellen; Målsetting og beskrivelse av tiltak

  1. Gjennomfør innsatsen
  2. Evaluer innsatsen:

Tiltak som er satt i verk innenfor egen tjeneste evalueres. I evalueringen skal barnets/ungdommens perspektiv komme frem, i tillegg til foreldrenes. Det gjøres samtidig en faglig vurdering innenfor egen tjeneste.

Bruk gjerne verktøy i modellen; evalueringsskjema

  1. Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes. Ta utgangspunkt i evalueringen. Beslutningen tas i møte sammen med foreldrene. Fortsetter innsatsen i samme tjeneste, starter man på steg 2 på nivå 1 igjen. Kobles det på flere tjenester er saken på Nivå 2.

Bruk samtykkeerklæring i modellen ved behov for kontakt med annen hjelpetjeneste.

Sist oppdatert 16. april 2021