Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nivå 0

Nivå 0 – undring, bekymring, kartlegging

1. Undring og bekymring: Som ansatt i kontakt med barnet kjenner man på en bekymring for barnet eller en undring over om barnet strever med noe. Sette ord på undringen gjennom beskrivelser av hendelser og observasjoner som leder til spørsmål vedrørende barn/unges/familiens helse, trivsel og/ eller livssituasjon. Dette innebærer ingen antakelser, eller konklusjoner om spørsmålene som dukker opp i undringen Ved behov kan verktøy i modellen brukes: eks: signaler og tegn på mistrivsel, observasjonskjema, bekymringsskala

2. Konkretiser undringen bekymringen: Med konkretisering menes at den undringen man har fått gjennom observasjon eller samtaler sammenfattes. Dette gjøres enklest ved å benytte Observasjonsskjema. Konkretisering innebærer også at man utleder noen spørsmål som man ønsker å få svar på og som kan underbygge eller avkrefte en bekymring. Dette gjøres før undringen/ bekymringen deles med barnet/ungdommen og/eller barnet/ungdommen

3. Del undringen/ bekymringen: Undringen/ bekymringen deles med kollegaer og nærmeste leder. Bruk møtestrukturene som finnes på ditt arbeidssted. Dette med unntak av tilfeller der man har konkret bekymring om vold og/eller seksuelle overgrep. Her skal rutiner for melding til barneverntjenesten og politi følges. Bruk gjerne verktøy i modellen: Undringsskjema osv.

4. Avklar undringen/ bekymringen: Informasjonen og kartleggingene vi har tolkes. Det vurderes om saken skal jobbes videre med eller avsluttes. Drøft gjerne saken med andre hjelpetjenester. Undringen kan også drøftes i ressursteam (bruk skjema). Tolkingen av informasjonen gjøres sammen med nærmeste leder. Bruk gjerne verktøy i modellen: Resultat fra undringssamtalen, samtykkeskjem

Publisert