Svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorgen har som mål å sikre mor og barn god helse gjennom helseundersøkelse, samtale og veiledning. Tjenesten er gratis og tilbyr helhetlig oppfølging gjennom hele svangerskapet frem til hjemmebesøk etter fødsel. Jordmor skal bidra tilidentifisering av ressurser, behov og risikotilstander hos den gravide for å planlegge god fødsel og barseltid. Ektefelle/partner er velkommen tilå delta på konsultasjoner.

Bestill time hos jordmor eller fastlege.

Bestill gjerne time så fort du vet at du er gravid.

Jordmor kan tilby følgende: 

  • Svangerskapskonsultasjoner
  • Hjemmebesøk etter fødsel
  • Etterkontroll ca. 6 uker etter fødsel
  • Celleprøve
  • Prevensjonsveiledning
  • Resept på hormonell prevensjn
  • Innsetting av spiral og P-stav
  • Fjerning av spiral og P-stav

 

Ultralyd

Jordmor eller fastlege bestiller rutineultralyd på sykehuset. Da settes termindato

Farskapserklæring

Er du ikke gift må du levere en farskapserklæring. Snakk med jordmor om dette og les mer på: helsenorge .no