Vi tar imot barn og unge fra 0-18 år med psykisk lidelse og/eller problemer til undersøkelse og eventuell behandling.

BUPP jobber dels individuelt med barnet og dels med hele familien. BUPP har alltid kontakt med foreldre, samt ofte også kontakt med skole, barnehage og/eller andre hjelpeinstanser. BUPP bidrar med veiledningstjenester til kommunale instanser rundt barnet.

Se mer informasjon på hjemmesidene.