• Botilbud
  • Samtaler
  • Samtaler med barn og foreldreveiledning
  • Aktivitetstilbud
  • Advokatvakt/ juridisk bistand
  • Nettverksmøter
  • Veiledning og oppfølging
  • Informasjon om rettigheter
  • Bistand i kontakt med hjelpeapparat

Link til Indre Østfold Krisesenter - tilbud