Skolefritidsordningen (SFO) eies og drives av Marker kommune. 

SFO legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Videre gir SFO barna omsorg og tilsyn. 

Ordningen er frivillig og er ikke en forlengelse av skoledagen. 

 OPPTAK, OPPSIGELSE OG ENDRING AV PLASSEN I SFO. 

Søknad om plass i SFO skjer på fastsatt elektronisk skjema. SFO er et tilbud for barn på 1.- 4.trinn, og for elever med særskilte behov opp til 7.trinn.  

Opptaket gjelder ut 4. trinn. 

De yngste barna og barn med særskilte behov blir prioritert ved opptak. 

 

Søknadsfristen for skoleåret 2023/2024 er 31. mars 2023  

Elektronisk søknadsskjema finnes i SFO-portalen på kommunens hjemmeside: 

www.marker.kommune.no under fanen Oppvekst/utdanning, Skole/sfo, SFO, Søke/endre plass. Her kan det også søkes om redusert foreldrebetaling.  

På hjemmesiden finnes også informasjon som vedtekter, ferie/fridager og planleggingsdager, samt dokumenter relatert til sfo. 

 

Det er 1 mnd. endrings og oppsigelsestid regnet fra den 1. i hver måned. Dette skal leveres elektronisk. 

Oppsigelser og endringer som skal gjelde fra 1. august må leveres senest 31. mai. og har 2 mnd. behandlingstid. 

 

FORELDREBETALING 

Antall timer: Oppholdsbetaling Mat Betalingssatser inkl. mat fra 1.feb 2020  
Under 15 timer pr. uke Kr    2000,-Kr200 2200,- pr. mnd. 
15-20 timer pr. uke Kr    2500,-Kr 250,- 2750,- pr. mnd. 
20 timer eller mer pr. uke Kr    3000,-Kr.300,-3300,- pr. mnd. 
Enkelt dag i ferier.      400,- pr. dag /per gang 
Enkelt dag - før og/eller etter skoletid      200,- pr. dag /per gang

 Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri. 

Det gis ikke søskenmoderasjon. 

Manglende betaling for 2 måneder kan medføre oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel. 

PS: Det er ikke mulig å kjøpe enkeltdager etter oppsigelse av plass på sfo. 

Beregning av timer for å finne plass-størrelsen dere trenger er den faktiske åpningstiden før skolestart og etter endt skoledag. 2,25 timer på morgenen før skoletid og 4 timer / 2,25 timer etter skoletid.(Regnes fra endt skoledag på trinn til sfo stenger). 

 DAGLIG OPPHOLDSTID OG ÅRLIG ÅPNINGSTID 

I vanlige skoleuker er SFO åpent: 

Mandag:         kl. 6.30 - 8.45 og 12.45 - 16.45 

Tirsdag:          kl. 6.30 - 8.45 og 12.45 - 16.45 

Onsdag:          kl. 6.30 - 8.45 og 14.30 - 16.45 

Torsdag:         kl. 6.30 - 8.45 og 12.45 - 16.45 

Fredag:           kl. 6.30 - 8.45 og 12.45 - 16.45 

 I skolens ferier og på fridager er SFO åpent: kl. 6.30 - 16.45, eller kortere etter foreldrenes påmeldinger.  Påmelding sendes ut i forkant av ferier og det er viktig at alle svarer ut i skjemaet selv om ditt barn skal ha fri.

SFO holder stengt: 

  • 3 uker om sommeren (fastsettes ved skoleårets begynnelse, se oversikt ferie/fridager/planleggingsdager).  
  • SFO åpner igjen etter ferie mandag 29. juli 2024 
  • Inntil 5 planleggingsdager som fordeles utover året (fastsettes ved skoleårets begynnelse, se oversikt ferie/fridager/planleggingsdager). 
  • Lille julaften, julaften, mellom jul og nyttår, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.                       

SKOLETIDER  FOR 1.- 4.TRINN VED MARKER SKOLE 2023/2024

Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.  8.45 - 12.45 8.45 - 12.45 8.45 - 14.30 8.45 - 12.45 8.45 - 12.45 
2.  8.45 - 12.45 8.45 - 14.30 8.45 - 14.30 8.45 - 12.45 8.45 - 12.45 
3.  8.45 - 12.45 8.45 - 14.30 8.45 - 14.30 8.45 - 14.30 8.45 - 12.45 
4.  8.45 - 12.45 8.45 - 14.30 8.45 - 14.30 8.45 - 14.30 8.45 - 14.30