Hvis gjeldende kommunale betalingssater for SFO er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husstanden, kan det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen.

Alle elever på 1. trinn har rett til tilbud om tolv timer gratis SFO per uke, dette videreføres også for 2023.

 

Antall timer

Enhet

2023

Opphold over 20 timer

Kr./mnd.

3.000

Kost, over 20 timer

Kr./mnd.

300

Opphold 15-20 timer

Kr./mnd.

2.500

Kost, 15-20 timer

Kr./mnd.

250

Opphold under 15 timer

Kr./mnd.

2.000

Kost, under 15 timer

Kr./mnd.

200

Enkeltdag i ferien

Kr./per gang

400

Enkeltdag – før og etter skoletid

Kr./per gang

200