Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barnet én eller flere ganger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til de familiene som har lite nettverk eller ekstra stor omsorgsbyrde.

For å melde din/deres interesse, fyll ut dette skjemaet: Besøkshjem registrering

Ikke nøl med å ta kontakt, dersom dette kunne være noe for deg/dere.
Barneverntjenesten i Marker tar kontakt om du/dere er aktuell(e).


Ved spørsmål, ta kontakt med kontoransvarlig i barneverntjenesten i Marker kommune på telefon 926 58 806