FNs bærekraftsmål skal sikre rent vann og gode sanitærforhold

Bærekraftsmålene ønsker å sikre alle mennesker tilgang til gode sanitær-, hygiene- og toalettforhold innen 2030. 

Det skal særlig legges vekt på behovene til jenter og kvinner, som ofte opplever ekstra utfordringer knyttet til toalettbesøk. Mange jenter dropper ut av skolen når de får menstruasjon på grunn av mangel på toaletter på skolen. I tillegg blir mange ofre for voldtekt og mishandling fordi de må gå på toalettet utendørs.

 

 

Sanitærforhold og klimaendringer

Klimaendringer fører til mer ekstremvær. Flom, tørke og stigende havnivå truer sanitærsystemer – fra toaletter til septiktanker til renseanlegg. Flomvann kan forurense brønner som brukes til drikkevann, og flom kan skade toaletter og spre menneskelig avfall til lokalsamfunn og matavlinger, og forårsake dødelige og kroniske sykdommer.

Innen 2050 kan opptil 5,7 milliarder mennesker bo i områder hvor det er for lite vann i minst én måned i året på grunn av klimaendringene. Derfor er det viktig å stoppe klimaendringene, slik som bærekraftsmål nummer 13 sier.

Les mer om verdens toalettdag her: Verdens toalettdag (fn.no)
Les mer om bærekraftsmålene her: Rent vann og gode sanitærforhold (fn.no)
 
Hva kan jeg gjøre for å ta vare på miljøet i hjemkommunen min?
For å ta vare på miljøet her i Marker er det viktig å tenke over hva du kaster i do og avløpsrørene dine. Det er kun bæsj, tiss og dopapir som skal kastes i do. Q-tips, våtservietter og fett er tre av tingene som tetter igjen kloakkrørene våre og lager problemer. Ikke kast dette i do.
 
Matrester og fett fra stekepanner som spyles ned i vasken på kjøkkenet fører meg seg tette rør grunnet fett som samler seg opp. Dette elsker rottene! På det meste kan et rottepar og deres unger bli til ca. 1000 nye rotter i løpet av ett år. Rottene i avløpsnettet har ingen naturlige fiender, og grunnet god tilgang på mat dør de som regel av alderdom når de er et år eller to gamle. Dersom rottene ikke får mat vil rottene selvregulere seg, slik at de blir gradvis færre. Dersom de blir for mange kan man få et problem med at rottene søker ut av kloakken og til nye områder. Rottene gjør ingen nytte for seg i kloakken, snarere noe skade. De gnager på betong og kan derfor gjøre skade på avløpsledninger og -gjennomføringer.

Rotter er noen av de verste smittebærerne vi har, og var også de som brakte Svartedauden til Norge. Hvis du blir bitt av en vill rotte bør du gå til lege. Et lite bitt kan gi store helseproblemer og skader innvendig.

Og husk, ta aldri på en død rotte!

Les mer her: Fettvett.no - Rotterace i avløpsnettet