Forløpskoordinatorer:

Forløpskoordinator Pakkeforløp for Barn og unge: Mona Haug, tlf 45977212.

Forløpskoordinator Pakke forløp for voksne, Psykisk helse og rus: Anne-Thorild Horpestad, tlf 97785726.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - helsenorge.no
 

Se følgende skjemaer nederst i artikkelen under boksen "Skjema":

 • Forespørsel om oppfølging psykisk helsearbeider for barn og unge under 16 år.
 • Henvisning, Avdeling for psykisk helse og rus - voksne
 • Egenhenvisning: gir rett til lavterskeltilbud på inntil 10 samtaler uten saksbehandling og vedtak

 

Tjenester vi tilbyr er blant annet: 

 • Individuelle samtaler
 • Foreldre/barn samtaler
 • Familiesamtaler
 • Koordinering av tjenester / utarbeidelse og oppfølging av Individuell plan
 • Samarbeid med andre aktuelle instanser
 • Dagsenter / Fellesskapet èn gang pr uke
 • Støttekontakt
 • Pårørende veiledning
 • Praktisk bistand og opplæring