Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer på høring

En kommunedelplan utarbeides på samme måte som kommuneplan, men er avgrenset til bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en kommunedelplan. Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – Detaljregulering for Bommen renseanlegg PlanID 3122_20230001

Kommunestyret vedtok i møte 28.05.2024, sak 24/035, reguleringsplan for Bommen renseanlegg PlanID 3122_20230001.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens servicetorg, Storgata 60, 1870 Ørje.

Frist for å klage på vedtaket er satt til 19. juli 2024.  

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter finnes her: Sluttbehandling - Detaljregulering for Bommen renseanlegg - PlanID 20230001 og her: arealplaner.no | 20230001 > Beskrivelse

Kart over detaljregulering for planområde for Bommen ressursannlegg

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – Detaljregulering for Gråbølsødegården pukkverk PlanID 312220210003

Kommunestyret vedtok i møte 27.02.2024, sak 24/006, reguleringsplan for Gråbølsødegården pukkverk PlanID 312220210003.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens servicetorg, Storgata 60, 1870 Ørje. Dokumentene finnes også her: Detaljregulering for Gråbølsødegården pukkverk.
 

Reguleringsplan Gråbølsødegården pukkverk