Søknadsskjema til Politiet og Brannvesenet

Ved arrangement i Marker kommune må du sende inn søknadsskjema til Politiet og Brannvesenet

Enten du skal ha et helt nytt arrangement eller et som har vært holdt tidligere, må du søke politi eller om tillatelse til å avholde dette arrangementet.
Brannvesenet kan også være med på å sette vilkår for avvikling av arrangement, og må derfor søkes. Benytt skjemaene under. 

Skjema for arrangementer - Politiet

Skjema for arrangementer  - Indre Østfold Brann og redning

Brannvesenet vil være opptatt av ting som:

 • planlagt stengning av gater
 • brannvakter
 • nattevakter 

Som arrangør har du ansvaret for sikkerheten til de som deltar på arrangementet. Vær derfor nøye med å overholde lover og forskrifter – de er ikke laget for å gjøre jobben din vanskelig, men for å beskytte deg og publikummet ditt.

Punkter du bør tenke på tidlig i arrangementarbeidet

Søknad til grunneier

 • Hvis du ønsker å arrangere noe på privat grunn, må du alltid søke grunneieren om det.
 • Hvis det er kommunen som eier grunnen, må du søke kommunen.
 • Er du usikker på hvem som eier grunnen, kan du ta kontakt med teknisk etat i kommunen

 

Nabovarsel

Alle berørte parter skal motta nabovarsel. Nabovarselet skal fortelle hva du arrangerer og på hvilken måte naboene blir berørt (parkering, stengning av gate, støy osv).
Et godt nabovarsel bør også fortelle hvordan arrangøren på best mulig måte har tenkt å likevel legge til rette for de naboene som blir berørt.,

 

Om salg av mat og drikke på mattilsynet.no
All salg av mat og drikke på arrangement må være godkjent av Mattilsynet. 
Les mer her.

 

Alkohol på arrangementet? 
Benytt dette skjemaet for å finne ut om du må søke sjenkebevilling for ditt arrangement. 

Sjenkebevilling - Må jeg søke?

 

Økonomi

Trenger du råd og tips knyttet til budsjettering, regnskap, moms eller annet kan du finne mye info hos konsertarrangor.no

 

Skal ditt arrangement håndtere kontanter?
Det anbefales at det alltid er to personer som i fellesskap teller opp kontantinntekter som arrangementet genererer. Kontantoppgjøret må deretter leveres bank.

Arrangementstøtte

Tilskuddsordningen skal stimulere til kultur- idrett- og friluftsarrangementer for innbyggere og besøkende i Marker kommune.

Frivillige organisasjoner, grupper og enkeltpersoner i Marker kommune som driver arbeid som beskrevet i innledningen, som er til beste, og av interesse, for allmenheten.

 • Søknader behandles fortløpende
 • Søknad og arrangementsdato må være innenfor samme kalenderår

 

Krav til søknaden:

 • Arrangementet må være et arrangement, som beskrevet i innledningen
 • Arrangementet må avholdes i Marker kommune
 • Arrangementet skal være åpent for alle
 • Arrangementer for barn og unge skal være rusfrie
 • Digitalt søknadsskjema skal benyttes, og søknaden må sendes senest 3 uker før arrangementet avholdes
 • Søknaden krever planer og budsjett for arrangementet

 

Gå til søknadsskjema her.