Hjem/Om kommunen/Skole og Sfo

Grunnskolen i Marker kommune

Skoleelever

Marker kommune har en grunnskole: Marker skole. 

Hjemmeside Marker skole og SFO: www.markerskole.no

Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og elevene starter på skolen det året de fyller seks. Det er frivillig å fortsette med videregående opplæring, som fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå.

Kommunen har ansvar for grunnskoleopplæringen (1. - 10. trinn) og for at barn og unge får opplæring i tråd med opplæringsloven. Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev, og skje i samarbeid med foreldrene.

SFO er et frivillig omsorgs, tilsyns og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1. - 4. klassetrinn og 1. - 10. klassetrinn for funksjonshemmede barn. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

 
 
Lenker.
Marker et lokalsamfunn med MOT

Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen

Kunnskapsløftet

Deltagruppen , voksenopplæring

Dokumenter og skjema til utskrift

sfo
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
252Kb   2020-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
226Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16/image2.gif
5Kb   2020-03-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
206Kb   2019-10-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
799Kb   2019-03-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
48Kb   2019-03-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
96Kb   2019-03-07