Hjem/Om kommunen/Om Marker

Om Marker kommune

Oversiktsbilde av Ørje Sentrum

Kommunenummer:  0119
Organisasjonsnummer:  964 944 334
Innbyggere pr. 01.01.2015:  3.613

Areal
413 km2 hvorav 310 km2 utgjør skogbruk, 40 km2 på jordbruk, 45 km2 på vannareal og 18 kvm2 på annet (blant annet byggeområder

Marker kommune har som overordnet mål og gjøre kommunen trivelig å bo og leve i for alle sine innbyggere

Marker kommunen er en relativ betydelig hyttekommune. De fleste hyttene ligger langs Haldenvassdraget og ved Stora Lee 
 
Haldenvassdraget med Villmarksveien (RV 21) strekker seg seg parallellt gjennom kommunen.

Arbeidsplasser
De fleste arbeidsplassene i kommunen er i eller ved sentrum

Avstand til:
Nærmeste:jernbanestasjon er Mysen stasjon (Østre linje)
Fra Ørje sentrum til Mysen er det 24 km, -
Gardermoen/Oslo Lufthavn: 109 km -
Oslo:90 km,
Halden: 60 km
Sverige:  Tøcksfors :12 km, - Karlstad:140 km, -Stockholm: 434 km, -, Gøteborg: 250 km
 
Marker kommuneblomst er Rødkløver

rødkløver.jpg
Rødkløver