Hjem/Om kommunen/Planer, rapporter, høringer

Planer, rapporter, høringer

Leser bøker
Det er vedtatt en rekke planer som danner grunnlag for kommunens drift.

Et godt planverk er viktig og vil inneholde langsiktige planer, årsplaner, delplaner, reguleringsplaner m.m.
 
På venstre sidemeny finner du egne undersider for kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner,
planer til høring, årsbudsjett økonomiplan samt årsmelding og regnskap.
 
Andre aktuelle planer og rapporter
På høyre sidemeny  under dokumenter finner du de  fleste aktuelle  andre planer og rapporter for kommunen.
 
Er det planer/rapporter du leter etter som ikke står her,  ta kontakt med servicetorget, telefon 69 81 05 00.