Hjem/For hytteeiere

Vurderer Korona-tiltak time for time

 Intervju med ordfører om krevende dager 

Informasjon 19.03.2020

Det er innført forbud mot overnatting på fritiseiendommer. Det er kun ett unntak fra bestemmelsen, og kommunen har ikke adgang til å gi dispensasjon.
Vi ber om at brukere av campingplasser også forholder seg til dette.